Franz Felfer                                                          Kunst  Biografie  Kontakt  Home

                     
Franziskanerkirche                                        
Hochaltarfenster Franziskanerkirche Graz

Hochaltarfenster der Franziskanerkirche
Mittelfenster
1960

X